• Home
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel:

 JT Candles (Jakub Trakal)

Provozovna:

Horecká 731, Železný Brod, 468 22

Kontaktní údaje:

+ 420 728 655 802

E-mail:

obchod@jtcandles.cz

 

I.

Obchodní podmínky

 • Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě, provozovaném na adrese www.jtcandles.cz
 • Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před objednáním zboží.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím.
 • Dojde-li k nevyzvednutí objednávky na dobírku, tak podruhé zákazníkovi na dobírku neposíláme. Je možné pouze platba předem.

II.

Spotřebitel

 • Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

 • Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží, a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit.
 • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající automaticky elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá. Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí objednávky.
 • Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „potvrzení objednávky,“ jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami.

 

IV.

Kupní cena a platební podmínky

 • U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena včetně daně z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou zahrnuty i veškeré ostatní daně a poplatky, vztahující se ke zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit.
 • Veškeré uvedené ceny jsou platné a aktuální v momentě uskutečnění objednávky.
 • Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při dodání zboží (při výběru dodání zboží na dobírku), či v hotovosti na odběrném místě při osobním převzetí (po předchozí domluvě).
 • Náklady na balné a dopravu zboží zákazníkovi v rámci ČR jsou stanoveny následovně:
 • Minimální hodnota objednaného zboží je 100

------Zásilkovna (doprava na Vámi zvolenou adresu), při platbě předem na účet - 79 Kč, při platbě až při převzetí na odběrném místě - 98 Kč

------Česká pošta Balík do ruky cena včetně DPH je 99 Kč při platbě předem. (Cena dobírky je 39Kč) – 138 Kč (S DPH)

------Osobní převzetí na odběrném místě (Železný Brod) – bez poplatku

-----Platbu Bankovním převodem účtujeme pouze cenu dopravy. Při objednávce nad 1200 je doprava ZDARMA.

-----Platba platební kartou ONLINE (GoPay) účtujeme pouze cenu dopravy. Při objednávce nad 1200 je doprava ZDARMA.

 

 

 

VI.

Storno objednávky

 

 • Kupující může stornovat objednávku nejpozději do okamžiku jejího závazného potvrzení prodávajícím.

 

VII.

Dodání zboží

 • Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu jím uvedenou. Ke zboží je zároveň přiložena faktura od prodávajícího.
 • Zboží bude zabaleno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
 • Je-li zboží skladem, je kupujícímu dodáno zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději do 7 pracovních dnů.
 • Pokud není objednané zboží skladem, kupující bude prodávajícím včas informován o nejbližším možném termínu doručení.
 • Pro včasné doručení objednaného zboží předáváme přepravci (Česká pošta) telefonní číslo zákazníka. Tento údaj nebude použit k jiným účelům.

 

VIII.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 • V případě, že spotřebitel není podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spotřebitel je povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky, datum podání objednávky, a toto odstoupení adresovat prodávajícímu.
 • Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 • Kupující musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího získal. Po splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. V případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy vrácením celé zásilky, bude zákazníkovi vrácena celá vyfakturovaná hodnota včetně dopravného a balného.

 

IX.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží není delší dobu na skladě
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele materiálu

 

 

X.

Ochrana osobních údajů

 • Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 • Toto sdělení může kupující učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, vyjma smluvního dopravce za účelem řádného doručení zboží.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel elektronického obchodu www.jtcandles.cz a prodávající si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek, které vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.
 • Veškeré fotografie a obrázky použité na našem internetovém obchodu jsou výlučným majetkem firmy JT Candles
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Případné spory mezi JTCandles a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak JTCandles doporučuje Kupujícímu nejdříve využít na JTCandles pro vyřešení nastalé situace.